Company Profile

History / ประวัติของยู่ฮุย

มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้กับวงการตกแต่งภายใน

บริษัท  ยู่ฮุย  อินทีเรีย จำกัด (Yoohui Interior Co., Ltd.)   เริ่มต้นทำธุรกิจในแวดวงงานก่อสร้าง รับเหมาตกแต่งภายใน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 แต่เดิมเป็นที่รู้จักในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดยู่ฮุย และ บริษัท ยู่ฮุย ก่อสร้าง จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท  ยู่ฮุย  อินทีเรีย จำกัด” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานภายใต้แนวคิดใหม่   ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้กับวงการตกแต่งภายใน

มากกว่า 40 ปีที่  บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย  จำกัด  ได้พัฒนาฝีมือจากงานโครงสร้างภายนอก มายังงานตกแต่งภายในระดับมืออาชีพ ซึ่งต้องอาศัยฝีมือ ประสบการณ์ และความปราณีตในการทำงานที่มากขึ้น วันนี้ผลงานของ  Yoohui Interior  ได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจ  ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท,  คอนโดมีเนียม, อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, สถาบันการเงิน ตลอดจนโชว์รูม ร้านค้า โดยแต่ละโครงการจะมีรายละเอียด รูปแบบ  ขนาด รวมถึงความต้องการใช้งานที่หลากหลายแตกต่างกันไป เช่น งานตกแต่งภายในห้องประชุม, งานโถงบริเวณต้อนรับลูกค้า, ห้องพัก หรือ ห้องรับรอง-สันทนาการของบริษัทเอกชนต่างๆ

จากความพร้อม และความตั้งใจทั้งหมดนี้ ทำให้วันนี้  บริษัท  ยู่ฮุย  อินทีเรีย จำกัด (Yoohui Interior Co., Ltd.) กลายเป็นที่รู้จัก และ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า และวงการนักออกแบบตกแต่งภายในเป็นอย่างดี

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

Yoohui Interior

บริการตกแต่งภายใน แบบครบวงจร

ปัจจุบัน Yoohui Interior มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ และ โรงงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ ที่ 264 ถนนมอเตอร์เวย์ และ 262 ถนนมอเตอร์เวย์ โดยมีทีมพนักงานกว่า 100 คน และทีมช่างผู้ชำนาญงานกว่า 400 คน พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้สามารถทำการผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน อย่างครบวงจร สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานของยู่ฮุย อินทีเรีย เริ่มตั้งแต่ส่วนของวัสดุการผลิต ไปถึงคุณภาพการส่งมอบ

Vision & Mission / วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

“มุ่งเน้น สร้างสรรค์ งานศิลปะ ให้กับวงการตกแต่งภายใน”

Yoohui Interior ให้ความสำคัญต่อการควบคุม และบริหารโครงการอย่างมีระบบ โดยเน้นการควบคุม งบประมาณ และระยะเวลาให้ได้ตามเป้าหมาย ในขณะที่ผลงานต้องมีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง  และเป็นหนึ่งเดียว  จากทีมงานที่มีความตั้งใจที่จะดูแลงานของลูกค้าจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยช่างและทีมงานที่มีประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพในงานด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ Yoohui Interior เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการตกแต่งภายใน และได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

Milestone / เส้นทางการเติบโต

2516

เริ่มก่อตั้งบริษัท

เริ่มต้นทำธุรกิจในแวดวงงานก่อสร้าง รับเหมาตกแต่งภายใน แต่เดิมเป็นที่รู้จักในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่ฮุย และ บริษัท ยู่ฮุย ก่อสร้าง จำกัด

2539

เพิ่มโรงงานผลิต

ขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเพิ่มโรงงานผลิตอีก 2 แห่ง

 

2550

เปิดสำนักงานแห่งใหม่

เปิดสำนักงานแห่งใหม่ ที่ถนนมอเตอร์เวย์ โดยรวมเป็นสถานที่เดียวกันกับโรงงานที่ 1

2551

เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด”

บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานภายใต้แนวคิดใหม่ ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้กับวงการงานตกแต่งภายใน

2557

ย้ายสำนักงานแห่งใหม่

ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ มายัง ถนนศรีนครินทร์ (HEAD OFFICE) เพื่อรองรับการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นทั้งของลูกค้า และผู้มาติดต่อ

2559

พัฒนาศักยภาพด้านให้ความรู้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการให้ความรู้จัดฝึกอบรมมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐาน ISO ในอนาคต

YOOHUI INTERIOR CO., LTD. (HEAD OFFICE)

934 Srinakarin Rd, Kwaeng Pattanakarn,
Khet Suanluang, Bangkok 10250
Tel : 02 721 3625 - 9
Fax : 02 721 3624
Email : office@yoohui.co.th

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 934 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02 721 3625 - 9
แฟกซ์ : 02 721 3624
อีเมล์ : office@yoohui.co.th

© 2020 Yoohui Interior Co.,Ltd. All rights reserved