โครงการ “YOOHUI” เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

โครงการ “YOOHUI” เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด นำโดยคุณวิชัย  จึงเลิศศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดโครงการเพื่อมีความร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมและพัฒนาชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญ

yoohuiadmin

About yoohuiadmin

YOOHUI INTERIOR CO., LTD. (HEAD OFFICE)

934 Srinakarin Rd, Kwaeng Pattanakarn,
Khet Suanluang, Bangkok 10250
Tel : 02 721 3625 - 9
Fax : 02 721 3624
Email : office@yoohui.co.th

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 934 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02 721 3625 - 9
แฟกซ์ : 02 721 3624
อีเมล์ : office@yoohui.co.th

© 2017 Yoohui Interior Co.,Ltd. All rights reserved